Izv. prof. dr. sc. Ivica Miškulin s Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta sudjelovao je na znanstvenom skupu Hrvatsko proljeće 1971.-2021. Skup je održan 18. i 19. lipnja 2021. u organizaciji Matice Hrvatske, Hrvatskog instituta za povijest i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Profesor Miškulin održao je izlaganje naslova Paragrafi i kontrarevolucija: pravosudna represija nad Hrvatskim proljećem.