U utorak 21. ožujka predstavnici Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Odjela komunikologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta održali su sastanak s rektorom prof. dr. sc. Željkom Tanjićem gdje su predstavili planirane aktivnosti i rezultate projekta „Opasnosti i prednosti društvenih mreža: E-profesionalizam zdravstvenih djelatnika (SMePROF)“.

Cilj projekta je istraživanje utjecaja društvenih mreža na e-profesionalizam zdravstvenih djelatnika u Republici Hrvatskoj, a prva istraživačka tema usmjerena je na e-profesionalizam studenata i nastavnika Medicinskog fakulteta i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Istražit će se učestalost korištenja društvenih mreža, prepoznat će se najčešće korištene društvene mreže te će se utvrditi razlike u stavovima i iskustvima studenata i nastavnika u korištenja društvenih mreža, a temeljem nalaza iz ovog dijela istraživanja, razvit će se i testirati intervencije za poticanje razvoja e-profesionalizma tijekom studija.

Druga istraživačka tema bit će usmjerena na e-profesionalizam doktora medicine i doktora dentalne medicine. Istražit će se učestalost korištenja društvenih mreža, najčešće korištene društvene mreže, utvrdit će se razlike u stavovima i iskustvima doktora medicine i doktora dentalne medicine u korištenju društvenih mreža te prepoznati područja djelovanja liječnika na društvenim mrežama, a temeljem nalaza iz ovog dijela istraživanja, razvit će se i testirati intervencije za poboljšanje e-profesionalne prakse doktora medicine i doktora dentalne medicine.

Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, MEF, Katedra za medicinsku sociologiju i zdravstvenu ekonomiku, a članovi istraživačke skupine su doc. dr. sc. Joško Viskić, dr. dent. med., Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za fiksnu protetiku, dr. sc. Danko Relić, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku, dr. sc. Kristijan Sedak, Hrvatsko katoličko sveučilište, Odjel za komunikologiju, Lovela Machala Poplašen, mag. bibl., viši knjiž., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te doc. dr. sc. Marjeta Majer, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Hrvatsko katoličko sveučilište