U srijedu 12. srpnja 2023. delegacija Hrvatskog katoličkog sveučilišta predvođena rektorom prof. dr. sc. Željkom Tanjićem održala je radni sastanak s delegacijama Sveučilišta u Bonnu (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) iz Njemačke i Sveučilišta Notre Dame iz Sjedinjenih Američkih država.

Uz rektora Tanjića HKS su predstavljali prorektor za znanost prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić i Stanka Oršolić, stručna savjetnica iz Službe za strateško planiranje, razvoj i projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Delegaciju Sveučilišta u Bonnu predvodili su Holger Haibach, direktor predstavništva Zaklade Konrad-Adenauer za Hrvatsku i Sloveniju i prof. dr. sc. Ulrich Schlie, Henry Kissinger profesor za sigurnosne i strateške studije i direktor Centra za napredne sigurnosne, strateške i integracijske studije (CASSIS) na Sveučilištu u Bonnu, a kao delegati Sveučilišta Notre Dame sudjelovali su izv. prof. dr. sc. Josefina Echavarría Alvarez, direktorica Matriksa mirovnih sporazuma, prof. dr. sc. Colin Barr, profesor moderne irske povijesti te prof. dr. sc. Thomas Weber, profesor povijesti i međunarodnih odnosa sa Sveučilišta u Aberdeenu.

S delegacijom Hrvatskog katoličkog sveučilišta razgovarali su o novim mogućnostima suradnje sveučilišta te o potencijalnim novim studijskim programima koji bi se mogli ostvariti zajedničkim radom institucija.

Hrvatsko katoličko sveučilište