U subotu 20. veljače 2020. u dvorani “Blaženi Alojzije kard, Stepinac” u organizaciji Hrvatskog društva za ultrazvuk u ginekologiji i perinatologiji pri Hrvatskoj liječničkoj udruzi i organizaciji Hrvatskog katoličkog sveučilišta održan je simpozij “Antenatalna i postnatalna dijagnostika anomalija CNS-a” .

Simpozij je okupio veliki broj specijalista i specijalizanata ginekologije i porodništva. Tema simpozija bila je (rana) dijagnostika anomalija CNS-a u trudnoći, uloga testova probira u trudnoćama opterećenima anomalijama CNS-a, vođenje blizanačkih trudnoća s anomalijama CNS-a kao i modaliteti porođaja i njihove forenzičke implikacije. Govorilo se i  o važnosti infekcija CMV-om i Toxoplasmom na fetalni mozak, kao i mogućnosti neonatološke obrade i zbrinjavanja novorođenčeta s anomalijom CNS-a. Simpozij je završio predavanjem neurokirurga koji je pojasnio koje su anomalije kirurški korektibilne, u kojoj fazi trudnoće (fetalna kirurgija) i podučio sve prisutne u kojem se vremenskom periodu nakon porođaja male pacijente može pripremati za operativni zahvat.

 Doc. dr. sc. Sedmak neuroznanstvenik s Hrvatskog instituta za istraživanje mozga oduševio je okupljene slušače svojim predavanjem.

Organizatori svakako planiraju nastaviti s ovakvim tipom jednodnevnih, tematskih skupova koji predstavljaju svojevrsni repetitorij postojećih znanja, ali i priliku da se od vrsnih predavača nauči nešto novo.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište