Dosadašnjim članovima Volonterske skupine pridružio se lijep broj novih studenata na prvom susretu ove akademske godine. Svi su se oni odazvali pozivu sveučilišnog kapelana Odilona Singboa, novog voditelja skupine.

Nakon uvodne molitve vlč. Odilon podsjetio je na značaj koji volonteri imaju na našem Sveučilištu. Temeljeći svoje poslanje na Isusovoj zapovijedi ljubavi, svaki se volonter darivanjem vlastitog vremena otvara susretu s čovjekom u potrebi. 

S tim na umu, predstavljen je niz mogućih aktivnosti Volonterske skupine; od dijeljenja hrane u pučkim kuhinjama preko brige o obiteljima u potrebi do posjeta dječjim domovima. Studenti su zajedno s kapelanom raspravili o novim oblicima volontiranja, kako na Sveučilištu, tako i izvan njega.

Sljedeći susret Volonterske skupine najavljen je za 5. prosinca povodom Međunarodnog dana volontera. Do tada su svi zainteresirani studenti pozvani priključiti se nekoj od inicijativa u tijeku, a o kojima više mogu doznati od samih članova ili na Facebook stranici skupine.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište