Na temelju čl. 59. i 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 114. Statua i čl. 17. Pravilnika o studijima i studiranju, Senat Hrvatskog katoličkog sveučilišta 10. sjednici u akademskoj godini 2013./2014. donosi Odluku o uvjetima za upis redovitih studenata u I. godinu preddiplomskih jednopredmenih sveučilišnih studija povijesti, psihologije i sociologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2014./2015.

Cijeli tekst odluke preuzmite na linku

 

Hrvatsko katoličko sveučilište