STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Odluka o visini troškova studentskih naknada

U Zagrebu 27. svibnja 2014. na temelju članka 72. Stauta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 21. Pravilnika o financijskom poslovanju i Financijskog plana za 2014. godinu, Senat Hrvatskog katoličkog sveučilišta donosi Odluku o visini troškova studentskih naknada.

 

Dokument dostupan na linku:

pdf-ikona

 

 

Ostale objave

Hrvatsko katoličko sveučilište