Na temelju čl. 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studiranja i stručne prakse u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2017./2018., KLASA: 602-04/17-02/08, URBROJ: 498-05-17-03 od 17. svibnja 2017. godine i Izvješća Povjerenstva za odabir kandidata za mobilnost studenata u svrhu studiranja i stručne prakse u programskim zemljama okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2017./2018., rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi Odluku.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište