Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Izvješća Komisije za provođenja postupka prijma, prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta donosi

ODLUKU O OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA

I.
Obustavlja se provedba postupka Natječaja objavljenog u Narodnim novinama, 137/2022 od 23. studenog 2022. godine, na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na radno mjesto:
Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Uredu za odnose s javnošću, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

II.
Postupak provedbe natječaja za prijam na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer niti jedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju.

III.
Ova Odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište