Nastava iz predmeta Politička komunikacija neće se održati 17. i 22. listopada 2022. godine.

Nastava iz predmeta Političke institucije, akteri i procesi, neće se održati 19. listopada 2022. godine.