Izvješćujemo studente 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest da se vježbe iz obveznog predmeta Uvod u demografiju  predviđene za srijedu 14. listopada 2020. odgađaju.

Nadoknada će biti u ponedjeljak, 19. listopada 2020. u 10 sati, na daljinu.

Hrvatsko katoličko sveučilište