Izvješćujemo studente 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest da se vježbe iz obveznog predmeta Povijesna demografija predviđene za srijedu 14. listopada 2020. odgađaju.

Nadoknada će biti u četvrtak, 15. listopada 2020. u 10.30 sati, na daljinu.

Hrvatsko katoličko sveučilište