projekti za financiranje 2016

Na temelju Odluke Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta raspisan je Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2016. godini.

Cilj je natječaja intenzivan znanstveni razvitak zaposlenih nastavnika te uključivanje značajnog broja nastavnika u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima u izgradnju Sveučilišta s istraživačkim obilježjem.

Prema Natječaju za realizaciju znanstvenih projekata u 2016. godini planirana su novčana sredstva u iznosu od 150.000,00 kn, a osigurat će se iz prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću Sveučilišta u 2016. godini. Predvidivi iznos sredstava po svakom odobrenom projektu kreće se u rasponu od 5.000,00 kn do 25.000,00 kn, a koristi se počev od siječnja do prosinca 2016. godine. Predlagatelji znanstvenih projekata zaposlenici su Sveučilišta koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti. Suradnici na projektu mogu biti zaposlenici Sveučilišta u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima te zaposlenici drugih znanstvenih ustanova u znanstvenim, znanstvenonastavnim i suradničkim zvanjima. Ovim natječajem se željelo potaknuti i uključivanje studenata u znanstveno-istraživački rad na projektima.

Nakon pregleda dostavljenih projektnih prijedloga od strane Odbora za znanstvenu djelatnost, na osnovu kriterija predstavljenih u Natječaju, za financiranje su odabrani sljedeći projekti:

dr. sc. Hrvoje Kekez

Porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita hrvatskoga srednjeg i ranog novoga vijeka

dr. sc. Maja
Jazvinšćak Jembrek

Mehanizam neuroprotektivnog djelovanja zolpidema u uvjetima oksidacijskoj stresa izazvanog visokim koncentracijama glutamata

dr. sc. Marina Merkaš

Rad roditelja, ekonomske teškoće obitelji i dobrobit roditelja i djece

dr. sc. Mihaela Vranić

Studija utjecaja karakteristika različitih oblika nastavnih materijala na proces učenja

dr. sc. Jasminka Štefulj

Regulacija gena za serotoninski prijenosnik u humanoj posteljici i uspostava biobanke za daljnja istraživanja

dr. sc. Krunoslav Matešić

Povezanost osobina ličnosti s načinima suočavanja sa stresom

dr. sc. Ivan Balabanić

Populizam, mladi i mediji

 

Projekti će biti predstavljeni u utorak 22. prosinca 2015. godine u 13 sati u dvorani „Blaženi Alojzije kard. Stepinac“.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište