Obavještavaju se studenti diplomskog studija povijesti da će se odabir izbornih predmeta za studente 1. i 2. godine diplomskog studija povijesti održati prema sljedećem rasporedu:

 

Godina studija

Termin odabira izbornih predmeta

Redoslijed pristupanja odabiru izbornih predmeta

1.godina diplomskog studija, oba usmjerenja

Četvrtak, 16. listopada 2014., 14:30h

Prema rang listi R4

2.godina diplomskog studija

Četvrtak, 16. listopada 2014., 14:00h

Prema rang listi R4

(Rang lista R4 bit će objavljena na oglasnoj ploči sveučilišta, u srijedu 15. listopada 2014.)

 

Hrvatsko katoličko sveučilište