Podsjećamo studente koji trenutno studiraju na prvoj godini preddiplomskih sveučilišnih studija koji se izvode na HKS-u (upisali prvu godinu u ak. g. 2014/2015.), da je uvjet za upis druge godine studija, osim uvjeta propisanih programom njihova studija, i obavljanje sistematskog pregleda na prvoj godini studija koji se provodi u sklopu Programa specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite u ak. g. 2014/2015.

Obavljanje sistematskog pregleda studenti dokazuju žigom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i potpisom sveučilišnog liječnika na zadnjoj stranici indeksa.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište