Marta Pastuović, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Sociologija održat će obranu diplomskog rada “Komparativne javne politike: primjer mirovinskih sustava” u srijedu 30. siječnja 2019. u 17 sati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, predavaonica 11.

Cijeli tekst odluke nalazi se na linku Odluka