Klikom na link možete preuzeti satnicu za ljetni semestar. Želimo vam puno Božjeg blagoslova i uspjeha u novom semestru!

pdf-ikona

  Satnica ljeti semestar POVIJEST I
  Satnica ljeti semestar POVIJEST II
  Satnica ljeti semestar POVIJEST III
                Satnica ljeti semestar POVIJEST IV-1
                Satnica ljeti semestar POVIJEST IV-2
                Satnica ljeti semestar POVIJEST V-1
                Satnica ljeti semestar POVIJEST V-2
                Satnica ljeti semestar PSIHOLOGIJA I
                Satnica ljeti semestar PSIHOLOGIJA II
                Satnica ljeti semestar PSIHOLOGIJA III
                Satnica ljeti semestar SOCIOLOGIJA I
                Satnica ljeti semestar SOCIOLOGIJA II
                Satnica ljeti semestar SOCIOLOGIJA III

 

Hrvatsko katoličko sveučilište