U utorak, 15. listopada 2013., na oglasnoj ploči Sveučilišta i službenoj web stranici Sveučilišta objavljena je službena rang lista za upis na Diplomski sveučilišni studij povijesti na HKS-u (Ak. god. 2013./2014.).

 

Hrvatsko katoličko sveučilište