Asistentica sa Sveučilišnog odjela za sociologiju dr. sc. Nika Đuho objavila je svoju prvu samostalnu znanstvenu knjigu. Knjiga je nastala na temelju doktorske disertacije koja je uspješno obranjena na Hrvatskome katoličkom sveučilištu u svibnju 2023. godine. Izdavač knjige je Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tisak knjige financijski je pomogla i Zaklada Adris.

Knjiga predstavlja značajan doprinos u području urbane sociologije, ali i širem spektru disciplina koje u fokusu imaju grad. Teorijski pregled, kao i metodološke smjernice korisna su literatura studentima sociologije, arhitekture i urbanizma, ali i drugima koji su na različite načine zainteresirani za istraživanje urbanih fenomena. Knjigu se možepronaći u knjižnici HKS-a te u knjižnicama Grada Zagreba.

Hrvatsko katoličko sveučilište