Istraživanje provedeno u okviru diplomskog rada magistre sestrinstva Jelene Bilić o anticipativnom žalovanju neformalnih pružatelja palijativne skrbi objavljeno je 18. studenoga 2022. u znanstvenom časopisu BMC Palliative Care (čimbenik odjeka: 3,113). Naslov obranjenog diplomskog rada bio je „Iskustva anticipativnog žalovanja neformalnih njegovatelja supružnika u palijativnoj skrbi: kvalitativno istraživanje“.

U palijativnoj skrbi njegovanje supružnika koji boluju od neizlječive smrtonosne bolesti u neformalnih njegovatelja može izazvati niz reakcija koje su dio procesa žalovanja kao i druge reakcije i načine suočavanja sa postojećom ulogom u kojoj se oni nerijetko teško osjećaju. Anticipativno žalovanje ili tuga je osjećaj koji se događa prije smrti, a često je prisutna kod ljudi koji se suočavaju s eventualnim gubitkom voljene osobe ili vlastite smrti.

Cilj istraživanja bio je dobivanje uvida u iskustva anticipativnog žalovanja te što njegovateljima pomaže u pružanju palijativne skrbi supružniku. Provedeno je kvalitativno istraživanje. Ispitanici u istraživanju su bili neformalni njegovatelji supružnika koji boluju od neizlječive bolesti s izvjesnim smrtnim ishodom. Podaci su prikupljani polustrukturiranim intervjuima s 8 ispitanika.

Analiza je pružila nekoliko značenja koja predstavljaju iskustva i strategije suočavanja njegovatelja. Njegovatelji se hrabro suočavaju s izazovima “života s bolešću” održavajući optimizam, snažnu koheziju s partnerom i osjećaj zajedničke sudbine. Skloni su potiskivanju vlastitih osobnih potreba i osjećaja dok nose teret brige. Njegovatelji imaju tendenciju ostati pozitivni i usredotočiti se na život u sadašnjosti preuzimajući aktivnu ulogu u pružanju skrbi za bolesnog supružnika i obitelj.

Zaključno, anticipativno žalovanje predstavlja emocionalne, kognitivne i duhovne izazove za supružnike njegovatelje u palijativnoj skrbi. Doprinos ovog istraživanja je stjecanje uvida u značenje koje njegovatelji pripisuju iskustvu i izazovima s kojima se suočavaju dok pružaju svakodnevnu njegu svom bolesnom supružniku. Potvrđujući prethodne rezultate, iskustva su općenito slična svim njegovateljima, što ukazuje na potrebu za značajnim poboljšanjem kvalitete podrške i pomoći od strane zdravstvenih radnika i drugih stručnjaka koji pružaju palijativnu skrb i podršku članovima obitelji pacijenata.

Autori istraživanja su Jelena Bilić, Lea Skokandić i Livia Puljak. Naziv članka je Anticipatory grief and experience of providing at-home palliative care among informal caregivers of spouses in Croatia: a qualitative study. Cjeloviti tekst članka u otvorenom pristupu dostupan je na poveznici: https://rdcu.be/cZVtZ

Jelena Bilić diplomirala je u akademskoj godini 2020./2021. na Odjelu za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Mentorica diplomskog rada bila je prof. dr. sc. Livia Puljak, redovita profesorica Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Referenca na članak:

Bilić, J., Skokandić, L. & Puljak, L. Anticipatory grief and experience of providing at-home palliative care among informal caregivers of spouses in Croatia: a qualitative study. BMC Palliat Care 21, 199 (2022). https://doi.org/10.1186/s12904-022-01093-1

Hrvatsko katoličko sveučilište