U izdanju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske franjevačke provincije svetih Ćirila i Metoda te Kršćanske sadašnjosti objavljen je zbornik The Fourth Lateran Council: an Event That Transformed Europe. Riječ je o Zborniku radova istoimenoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu u studenom 2015., kojeg su suuredili Ivan Majnarić, Daniel Patafta i Marko Jerković. Njime je najprije iz aspekta hrvatske historiografije dan prinos brojnim svjetskim znanstvenim događajima kojima je obilježena 800. godišnjica održavanja Četvrtog lateranskog koncila. Povrh toga historiografske spoznaje dopunjene su s teološkim razmatranjima, koja prelaze strogu vremensku ograničenost tematske usmjerenosti na srednjovjekovno doba. Tako se aktualizirane odluke Četvrtoga lateranskog koncila sve do današnjice, a tema se Zbornika motri kroz interdisciplinarni rakurs. S obzirom na navedeni značaj, Zbornik je u cijelosti objavljen na engleskom jeziku.

Među ostalima, radove je objavilo i nekoliko djelatnika našeg Sveučilišta: prof. dr. sc. Željko Tanjić u suautorstvu s doc. dr. sc. Zoranom Turzom, prof. dr. sc. Stjepan Kušar te izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić.