Prigodom osme obljetnice objavljivanja enciklike Laudato si’ u nakladi Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Veritasa – Glasnika sv. Antuna Padovanskog svijetlo dana ugledao je zbornik članaka naslovljen „Laudato si’ – prema klimatskoj i društvenoj pravdi“ kojega su uredili Zoran Turza, Andreja Sršen, Sebastian Kieβig, Marija Sertić i Đurica Pardon. Riječ je o radovima na hrvatskom i engleskom jeziku koji su proizašli iz posljednje znanstvene konferencije u sklopu projekta „CRO – Laudato si’ – o brizi za naš dom“.

Projekt se provodio na Hrvatskom katoličkom sveučilištu od kraja 2019. do sredine 2021. godine u suradnji s Hrvatskim Nacionalnim bratstvom Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačkom mladeži u Hrvatskoj, a uključivao je znanstveno istraživanje, tri znanstvene konferencije i druge aktivnosti s ciljem osvješćivanja potrebe promišljanja i promjene stava prema okolišu – našem zajedničkom domu.

U Zborniku se nalazi sedamnaest članaka podijeljenih u četiri tematske cjeline te se čitatelju pruža na uvid filozofsko-teološka, antropološka, socijalna, pravna i ekonomska perspektiva enciklike Laudato si’. Vrijednost ovog zbornika znanstvenih članaka o enciklici Laudato si’ nije samo u kvalitetno iznesenim podatcima i zaključcima, nego u činjenici da je on proizašao iz plodne međunarodne suradnje vrhunskih znanstvenika i stručnjaka koji se već dugi niz godina svojim znanstvenim istraživanjima i popularnim člancima zauzimaju za kvalitetniju prezentaciju obveze razvijanja kršćanske ekološke odgovornosti u Crkvi.

Članci koji se mogu pročitati u zborniku „Laudato si’ – prema klimatskoj i društvenoj pravdi“ nadahnuti su duhom zajedničke brige o Božjem i našem domu te utemeljeni na primjeru nauka i života svetoga Franje Asiškoga i drugih kršćana koji su ekološka nastojanja utkali u svoj praktični vjernički život. Izdavanje i priređivanje ovoga zbornika, koji je proizašao ponajprije iz iskustva suradnje velikog broja znanstvenika, studenata Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članova Hrvatskog nacionalnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladež, potpomogli su rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta dr. sc. Željko Tanjić, dr. sc. Julije Domac, posebni savjetnik za energiju i klimu u Uredu predsjednika Republike Hrvatske i direktor Regionalne agencije sjeverozapadne Hrvatske, Zaklada Felix Porsch-Johannes Denk-Stiftung e.V. te fra Vladimir Vidović, izvršni urednik nakladničke kuće Veritas.

Želja je urednika i suradnika koji su dali svoj doprinos u stvaranju zbornika „Laudato si’ – prema klimatskoj i društvenoj pravdi“ da se njegovim objavljivanjem pruži snažan poticaj za daljnje aktivnosti i projekte u Katoličkoj crkvi te da se vjernike u Hrvatskoj uključi u globalna ekološka gibanja tijekom trajanja Sedmogodišnjeg Laudato si’ putovanja.

Hrvatsko katoličko sveučilište