Peti (odnosno šesti) broj studentskog lista Hrvatskog katoličkog sveučilišta Kompas donosi pregled aktivnosti u akademskoj godini 2022./2023.: od novosti u Sveučilišnom pjevačkom zboru Chorus Unicath preko Erasmusa i aktivnosti studentskih klubova do sportskih uspjeha naših studenata.

Tema broja je znanost pa se o njoj u središnjem intervjuu razgovara s prorektorom za znanost HKS-a prof. dr. sc. Robertom Antolovićem. Predstavljeni su PhD.meetup i PhD.meetup podcast, znanstveni projekti, COST akcije i studijski boravci naših znanstvenika u inozemstvu. Jedna je stranica posvećena našim sugrađanima iz Ukrajine koji čine prvu skupinu polaznika Integracijsko-edukacijskog programa.

Putopisna reportaža čitatelje vodi na Havaje, a kapelanov „Duhovni Kompas“ iz futura u prezent. Uz stalne rubrike, kojima je cilj poticati kreativnost i interes za kulturu, piše se o filterima na društvenim mrežama, značenju akademskog uspjeha i ChatGPT-u. Potonji je također korišten u izradi stripa za ovaj broj, koji možete potražiti na hodnicima Sveučilišta i prolistati u papirnatom obliku ili u digitalnom izdanju na internetskim stranicama HKS-a na kojima su u potpunosti dostupni i svi dosadašnji brojevi Kompasa.

Hrvatsko katoličko sveučilište