Novi broj studentskoga lista Hrvatskoga katoličkog sveučilišta Kompas, koji tematski „pokriva“ proteklu akademsku godinu 2020./2021., naslovnicu je posvetio pokretanju studija Medicine na HKS-u. Uz infotekst na „duplerici“, o novome studiju u središnjem intervjuu progovara i prvi dekan Medicinskoga fakulteta HKS-a prof. dr. sc. Dalibor Karlović. O novomu na Sveučilištu svjedoči još jedan razgovor — onaj s novim sveučilišnim kapelanom vlč. Markom Čolićem koji je svoje pastoralno djelovanje na HKS-u započeo početkom rujna. Novinari Kompasa tradicionalno su popratili i razna događanja na Sveučilištu i izvan njega. Dakako, mnogo je i pandemijskoga štiva (od iskustava s online nastavom, odlazaka na ERASMUS+ u vrijeme korone, do organizacije događaja uz nova koronapravila koja su utjecala i na izlaske i upoznavanja, ali i na jezično izražavanje). Reportaža je riječju i slikom posvećena iskustvu hodočašća „hrvatskim Caminom“ na otoku Krku. Novinari Kompasa vrijedno su zabilježili i postignuća kolegica i kolega studenata, a kao i u dosadašnjim brojevima više je tekstova posvećeno poticanju studentske kreativnosti. Svoj su prostor pronašli i kultura i sport, a novi Kompas želi biti i edukativan, pa se u intervjuu s viceguvernerom Hrvatske narodne banke doc. dr. sc. Romanom Šubićem potiče na promišljanje o vlastitoj financijskoj pismenosti.