Ovih je dana objelodanjen opširan „Rječnik govora mjesta Ložišća na otoku Braču“ koji obasiže 568 stranica.
Autorima su ovoga izdanja jezikoslovac doc. dr. sc. Filip Galović s Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta u Zagrebu, te Pavle Valerijev, pok. profesor iz Ložišća.

Ovo je prvenstveno rječnik govora Ložišća s preko 12600 natuknica. Pored toga, knjiga sadrži detaljan opis ložiškoga govora, napomene o načelima izrade rječnika, druge priloge (imena, prezimena, nadimke, toponime, izreke, kletve i psovke, poslovice, pozdrave, želje, narodne pjesmice i sl.), priče izvornih govornika o nekadanjem i sadanjem životu (oglede ložiškoga govora), prilog o govorima milnarskoga područja koji su zaštićeni kao nematerijalno kulturno dobro RH, popis literature, fotografije, cjelovite recenzije te podatke o autorima.

Urednicom je doc. dr. sc. Marijana Togonal, a recenzentima su ugledni jezikoslovci prof. dr. sc. Joško Božanić, prof. dr. sc. Dunja Jutronić i prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić.

Osim što je knjiga vrijedan prinos hrvatskoj dijalektologiji i jezikoslovlju, u njoj su ložiški govor, zajedno s tradicijom i kulturom, zanavijek sačuvani, pa je zaista na ponos mještanima, drugim Bračanima te svima ljubiteljima naše narodne baštine.

Hrvatsko katoličko sveučilište