Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ u partnerstvu s 10 partnera provodi projekt ZA-JEDNO.HR – zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA (br. ugovora UP.04.2.1.06.0051), koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF), u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Jedan od vrijednih partnera je i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar koji je dao značajan doprinos projektu u pogledu provedbe znanstvenih istraživanja i izrade znanstvenih i stručnih radova na temu hrvatskog iseljeništva. Istraživanja i objava radova pridonosi ostvarenju jednog od ciljeva projekta – utvrditi suvremene društveno-gospodarske potrebe i provesti znanstvena istraživanja u tematskom području “Iseljeništvo kao pokretač razvoja u RH”.

Nakon više od dvije godine rada, realizirana je i projektna aktivnost u okviru projektnog elementa 3. koja je obuhvaćala provedbu čak tri znanstvena istraživanja te izradu i objavu znanstvenih i stručnih članaka.

Partner Institut društvenih znanosti Ivo Pilar projektu je dao doprinos kroz provedena istraživanja te objavu tri stručna rada i pet znanstvenih radova, a njihovi autori i teme su:

  • Ivan HRSTIĆ, Vlado ŠAKIĆ: Pregled razvoja iseljeničkih politika u dugom trajanju – od druge polovine 19. stoljeća do danas
  • Vlado ŠAKIĆ, Antun PLENKOVIĆ, Nenad POKOS: Migracijska motivacija hrvatskih iseljenika u kontekstu povijesnih valova iseljavanja
  • Nenad POKOS, Ivo TURK: Problematika statističkog praćenja iseljavanja u inozemstvo
  • Ivan HRSTIĆ: Heterogenost dijaspore – ključan čimbenik pri osmišljavanju i provedbi politike prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske
  • Nenad POKOS, Ivo TURK: Iseljavanje u inozemstvo 2011.-2021. po manjim teritorijalnim jedinicama (županijama, gradovima i općinama)
  • Stanko RIHTAR: Metodološki aspekti istraživanja iseljeništva web-anketama
  • Katarina PERIĆ PAVIŠIĆ, Vlado ŠAKIĆ, Stanko RIHTAR: Suvremene migracijske motivacije mladih Hrvatske – vrijednosni i identitetski aspekti
  • Katarina PERIĆ PAVIŠIĆ, Stanko RIHTAR, Vlado ŠAKIĆ: Migracijska motivacija mladih Hrvatske kroz prizmu nekih stavova i mišljenja

Projekt potiče znanstvenoistraživački rad i međusektorsku suradnju koji poticajno djeluju na doprinos hrvatskog iseljeništva društveno-ekonomskom razvoju u Republici Hrvatskoj.

Radove možete pročitati i preuzeti na poveznici Instituta te na poveznici na portalu Hrčak.

Hrvatsko katoličko sveučilište