U sklopu projekta Hrvatskog katoličkog sveučilišta „Obitelj kroz povijest – iskazi i nositelji identiteta društava središnje i sjeverozapadne Hrvatske od kasnog srednjeg vijeka do modernog doba (HKS-2019-2)“ u utorak 14. prosinca 2021. godine održana je radionica na kojoj su sudjelovali studenti diplomskoga studija povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta u sklopu nastave na predmetu Materijalna i društvena povijest ranog novog vijeka. Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez održao je izlaganje o diplomatičkoj analizi grbovnica izdanih od kralja Leopolda I. Habsburga, a dr. sc. Tomislav Matić je, nakon uvoda u čitanje isprava, sa studentima analizirao tekstove nekoliko kasnosrednjovjekovnih kaptolskih i notarskih dokumenata.   

Hrvatsko katoličko sveučilište