U petak 29. rujna 2023. Sveučilišni odjel za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta obilježio je Svjetski dan srca javnozdravstvenom kampanjom informiranja o EKG-u, kao kao jednoj od najjednostavnijih, najbržih i najizvedivijih metoda dijagnostike srčenih bolesti. U suradnji s Hrvatskom udrugom kardioloških medicinskih sestara, nastavnici i studenti našeg Sveučilišnopg odjela za sestrinstvo realizirali su edukativnu radionicu „Snimanje EKG-a i interpretacija osnovnih srčanih ritmova“.

Cilj radionice bio je unaprijediti kompetencije medicinskih sestara u području elektrokardiografije, a kroz interaktivan rad naglašena je ključna uloga prevencije kardiovaskularnih bolesti, koje predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti na globalnoj razini. Program radionice bio je podijeljen u dva segmenta, a osmislili su ga i vodili nastavnici Sveučilišnog odjela za sestrinstvo. U prvom segmentu, doc. dr. sc. Ivica Matić predstavio je teorijske principe snimanja i interpretacije EKG-a, sa posebnim fokusom na osnovne ritmove i ritmove kardinalnog aresta te odgovarajućim postupanjem medicinskih sestara. Nakon teoretskog dijela, sudionici su pod vodstvom više predavačice Vesne Mijoč i asistenta Marina Čarge, usvajali praktične vještine snimanja standardnog i modificiranih oblika EKG-a.

Hrvatsko katoličko sveučilište