U četvrtak 12. svibnja 2022. godine na blagdan Sv. Leopolda Bogdana Mandića, koji je ujedno zaštitnik Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, obilježen je dan Odjela.

Svečani program obilježavanja započeo je svetom misom u 15.30 sati u Sveučilišnoj kapeli koju je predvodio vlč. Marko Čolić u koncelebraciji s rektorom Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željkom Tanjićem, pročelnikom Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Jerkom Valkovićem, doc. dr. sc. Josipom Bošnjakovićem, doc. dr. sc. Odilonom Singbom i vlč. Petrom Maskaljevićem.
Svetu misu svojim pjevanjem uljepšao je pjevački zbor studenata Odjela za psihologiju okupljeni u naziv Psihozbor koje su pripremili asistentica Odjela za psihologiju Ana Šeremet i poslijedoktorand Odjela za psihologiju Dominik Borna Ćepulić,

U svojoj homiliji Sveučilišni kapelan vlč. Marko Čolić istaknuo je kako današnje evanđelje naglasak stavlja na sliku pastira i ovaca. U 10. poglavlju Ivanovog evanđelja Isus se predstavlja kao pastir dobri. Izjava koja nam se može učiniti pomalo pretenciozna svu svoju snagu ostvaruje u 18. poglavlju istog evanđelja kada slušamo Isusovu muku. Zapravo, Isusovo u slobodi predavanje života za njegove, dapače, za sve ljude. Tada se obistinjuje ono što je rekao već u 10. poglavlju – da je on pastir dobri. A potom dolazimo i do slike ovaca. Biti ovca danas i ne zvuči kao kompliment. Ali, ako smo pozorni na ono što govori Sveto pismo, saznajemo kako je ovca pametna životinja – ovca po sluhu prepoznaje pastira. Razlikuje pastira od najamnika. Kao Isusove pametne ovce, u Duhu Svetom kojeg smo na krštenju primili, vježbamo se u razlučivanju duhova kako bismo Isusa, dobroga pastira, mogli slijediti. Još i više, kako bi smo mi – ovce – mogli početi djelovati poput njega, te u ljubavi i slobodi činiti od svoga života, poput Isusa, dar za druge.

Svečani akademski čin nastavio se u 17 sati izravnim prijenosom na službenom YouTube kanalu našega Sveučilišta iz Velike dvorane Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Nakon Himne Republike Hrvatske sve prisutne pozdravio je rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić koji je čestitao svim djelatnicima i zaposlenicima Odjela za psihologiju njihov dan te nastavio:
Čestitam svima onima koji su uložili rad, zalaganje, svoje znanje, svoj napor, svoje intelektualne duhovne i fizičke sposobnosti, ugradili i svoju osobnu žrtvu u rast Odjela u proteklom razdoblju.
Čestitam svim nastavnicima i djelatnicima, posebice vama, drage studentice i studenti, zahvalan za sve ono što ste učinili da naš Odjel za psihologiju u ovom razdoblju raste i razvija se. Razvojem svakog odjela, razvija se i raste i naše Sveučilište. Zahvaljujem vam na tom trudu, na svemu što ste učinili kroz nastavu, kroz znanost, kroz stručne aktivnosti, kroz studentske udruge.
Obilježavanje Dana Odjela započeli smo jučer stručnim skupom „Um i njegove priče“ koji su organizirali naši studenti, a koji traje do petka.
Čestitam i svim nagrađenim studenticama i studentima u raznim kategorijama, a upravo oni pokazuju rad i zalaganje svih vas te vam poručujem da ostanete ustrajni.

Rad Odjela i njegova postignuća u posljednjih godinu dana prezentirala je pročelnica Odjela za psihologiju izv. prof.. dr. sc. Ljiljana Pačić -Turk.
Sve vas pozdravljam u svoje ime i u ime Odjela za psihologiju našega Sveučilišta te vam zahvaljujem što nas pratite preko našeg YouTube kanala. Ponosni smo na sva postignuća koja smo postigli, a kojih nije bilo malo u protekloj godini dana.
Pročelnica Odjela je kroz prezentaciju osim postignuća predstavila i podatke o o broju zaposlenih na Odjelu te o broju sudjelovanja na konferencijama i projekte koji su realizirani u koji su u tijeku.

U drugom djelu akademskog čina uslijedila je podjela priznanja stečenih u akademskoj godini 2020./2021. u kategoriji izvrsnosti, diplomskog rada i izvannastavnog angažmana.
Odjelna priznanja dodijeljena su:

1. Rebeki Popović, za I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija, s težinskim prosjekom 4.952,
2. Katarini Užarević, za II. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija s težinskim prosjekom 4.917,
3. Ani Salarić, za III. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija, s težinskim prosjekom 5.000,
4. Lari Fiolić, za III. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija, s težinskim prosjekom 5.000,
5. Patriku Grubor, za I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Psihologija, s težinskim prosjekom 5.000,
6. Esmeraldi Slaviček, za II. godinu diplomskog sveučilišnog studija Psihologija, s težinskim prosjekom 5.000.
7. Sari Prpić, za II. godinu diplomskog sveučilišnog studija Psihologija, s težinskim prosjekom 5.000.
8. Juditi Kvestić, za II. godinu diplomskog sveučilišnog studija Psihologija, s težinskim prosjekom 5.000.
9. Ivone Zekan za II. godinu diplomskog sveučilišnog studija Psihologija, s težinskim prosjekom 5.000.
10. Dori Vrtiprah, za II. godinu diplomskog sveučilišnog studija Psihologija, s težinskim prosjekom 5.000.

Priznanje za najbolji diplomski rad obranjen u akademskoj godini 2020./2021. dodjeljuje se Ivanu Miliću.
Ivan Milić je svoj diplomski rad pod naslovom Učinak vremenske perspektive i moralnog rasuđivanja na ponašanje usmjereno na zajedničko dobro izradio pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ivane Vrselja i komentorstvom doc. dr. sc. Dragana Glavaša. Diplomsku radnju je obranio 27. rujna 2021. s izvrsnim uspjehom.
Kvaliteta diplomskog rada, odnosno istraživanja Ivana Milića, višestruka je što se nastoji sažeti kratkim opisom metodologije, kratkim uvodom u cilj istraživanja te dobivenih rezultata u okviru rada.
Kandidat je prvotno (online) upitnicima zahvatio konstrukte dispozicijske vremenske perspektive (hedonistička, fatalistička sadašnjost i budućnost) i moralnog rasuđivanja s mjerama indeksa moralnog rasuđivanja te konzervativne i humanističke orijentacije.
Drugi, eksperimentalni dio proveden je na daljinu, obzirom na tada novonastalu situaciju i promjene načina djelovanja zbog pandemije.
Priznanje za izniman izvannastavni angažman u cilju promicanja Odjela za psihologiju i struke ostvaren u akademskoj godini 2020./2021. dodjeljuje se slijedećim studentima:

 •  Katarini Užarević, studentici III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija, prijaviteljice izv. prof. dr. sc. Tihana Brkljačić.
  U razdoblju od kolovoza 2020. do lipnja 2021. godine Katarina Užarević sudjelovala je u organizaciji i realizaciji kampanje „Zablistaj” čiji je cilj bio podići razinu svijesti drustva o poremećaju iz spektra autizma, približiti javnosti teškoce s kojima se ova populacija susrece te osvijestiti društvo da je i ono samo nužna karika u lancu unaprjeđenja zivota ovih osoba. Kampanja je bila osmišljena i realizirana u suradnji s Udrugom za autizam.
  2. travnja 2021. godine volontirala je na Svjetskom danu svjesnosti o autizmu. U razdoblju trajanja cjelokupne kampanje volontirala je s dječakom s poremećajem iz spektra autizma dva puta tjedno.
  16. veljace 2021. godine sudjelovala je na Tjednu psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilistu gdje je zajedno s kolegicama predstavila kampanju „Zablistaj”. 19. veljace 2021. sudjelovala je na konferenciji Kluba studenata psihologije Osijek u sklopu Psiho Festa gdje je zajedno s kolegicama predstavila kampanju „Zablistaj“. 25. travnja 2021. godine sudjelovala je na Medunarodnom kongresu studenata ERFUSS gdje je zajedno s kolegicama provela radionicu pod nazivom „Timska suradnja – Zablistaj
 •  Reju Kovačeviću, studentu II. godine diplomskog sveučilišnog studija Psihologija, prijaviteljice izv. prof. dr. sc. Anamarije Bogović.
  Tijekom studiranja Rej Kovačević, ističe se kao iznimno marljiva osoba, osjetljiva za potrebe drugih, uvijek spremna pomoći drugima, te kao osoba koja svojom aktivnošću pridonosi općenito kvaliteti nastave i studentskom životu na Sveučilištu. Od akademske godine 2020./2021. Rej Kovačević aktivno sudjeluje u radu Centra za psihološko savjetovanje kroz uključivanje u sve aktivnosti Centra. Prisutan je bio na svim radionicama, te je i održao predavanje i radionicu u okviru „Psiholoških kamenčića – znanjem do mentalnog zdravlja” pod nazivom „Vježbanje – dvije strane medalje” (13. svibnja 2021. godine). Motivirao je ostale studente na uključenje u rad radionica, te je sudjelovao u pripremi i provodenju istraživanja koje je provodi Centar za psihologško savjetovanje, a odnosi se na zaštitne i rizične čimbenike mentalnog zdravlja studenata.
  Njegove aktivnosti i angažman nastavljaju se i u ovoj akademskoj godini.
 •  Lari Fiolić, studentici I. godine diplomskog sveučilišnog studija Psihologija, prijaviteljice su doc. dr. sc. Martina Knežević i dr. sc. Marijana Matijaš.
  Tijekom akademske godine 2020./2021. Lara Fiolić se svojim iznimnim angažmanom istaknula u više izvannastavnih aktivnosti. Aktivno se uključila u organizaciju stručnih i znanstvenih događaja kao koordinatorica organizacije skupa Um i njegove priče na kojem se obrađuju aktualne teme iz područja psihologije i srodnih znanosti; unaprjeđivala je kvalitetu studiranja aktivnim sudjelovanjem u programu Tjedna mozga u sklopu kojeg je održala predavanje Instagram worthy objave, online trendovi i influenceri. Sudjelovala je i u programu „Noć psihologije” u sklopu Tjedna psihologije u organizaciji Kluba studenata psihologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta Hexis te u aktivnostima Čitateljskog kluba Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Doprinijela je kvaliteti studentskog i akademskog života kao demonstratorica u zimskom semestru na predmetima Eksperimentalna metodologija i Uvod u evolucijsku psihologiju te u ljetnom semestru na predmetu Deskriptivna statistika, a kao student mentor pomagala je studentima prve godine preddiplomskog studija. Doprinijela je i vidljivosti akademske zajednice te promociji Sveučilišta i Odjela.

U ime nagrađenih studenata obratio se student Rej Kovačević:
Iznimna mi je čast stajati pred Vama, kao jedan od dobitnika priznanja Odjela za psihologiju.
Premda trenutačno stojim sam za govornicom, oduvijek smatram da je za uspjeh potrebno barem dvoje. Nije čovjek malen ako shvati da njegov uspjeh nije isključivo njegov, malen je ako misli da jest. Trebamo graditi kulturu zahvalnosti i svjesnosti da smo ovdje gdje jesmo zahvaljujući sebi, ali i ne samo sebi. Stoga ovaj govor posvećujem ljudima „iz sjene“, svima onima čiji je rukopis utkan u današnja priznanja, ali čiji potpis ostaje vidljiv samo nagrađenima.
U ime svih, zahvaljujem našim obiteljima – roditeljima, bližnjima, ali i našoj akademskoj obitelji, profesorima i mentorima koji su nam tako nesebično i dosljedno pokazivali put k suncu.
Ostanite unicathni. Jedinstveni i posebni.

Psihozbor je tijekom akademskog čina izveo dvije pjesme: Stvaranje – Č. Antolić/ S. Sikirić i Č. Antolić i City of Star – J. Hurwitz/B. Pasek i J. Paul.
Akademski čin završio je akademskom himnom.
Cijeli program moderirala je studentica Odjela za psihologiju i predsjednica Kluba studenata Odjela za psihologiju Hexis Marija Galić.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište