Izvješćujemo studente 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija da se nastava iz predmeta Engleski jezik 3 (132551) u ponedjeljak 23. 11. 2020.  – neće održati.

O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni naknadno.