Izvješćujemo studente 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija da će u petak 27. 11. 2020. nastava iz predmeta Biološka psihologija I početi u 8:30, a ne u 9 sati.

U predavaonicu NZ C3 dolaze studenti sukladno rasporedu po skupinama, a druga skupina nastavu prati putem platforme MT.