HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 19. ožujka 2024. godine

Temeljem Odluke KLASA: 100-01/24-02/003, URBROJ: 498-03-02-01-24-002 od dana 19. siječnja 2024. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

I. Pisano testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Stručni suradnik (prema novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama naziv radnog mjesta mijenja se u: Suradnik) u Službi za studentska pitanja, Odjelu za studente prijediplomskih, diplomskih i integriranih studija te polaznike, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj,

objavljenog u Narodnim novinama broj 25/2024 od 1. ožujka 2024. godine obavještavaju se o pisanom testiranju koje će se održati dana 25. ožujka 2024. godine (ponedjeljak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, u predavaonici B 2.4 (2. kat, lijevo) s početkom u 14:00 sati.

Pisano testiranje sastoji se od provjere poznavanja:
– Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22)
– Pravilnika o studijima i studiranju Hrvatskog katoličkog sveučilišta – https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2023/10/Pravilnik-o-studijima-i-studiranju-prosisceni-tekst-2023.pdf
– Pravilnika o doktorskim studijima Hrvatskog katoličkog sveučilišta – https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2023/10/1.-Pravilnik-o-doktorskim-studijima-2023.pdf
– provjere znanja svjetskog jezika,
– provjere znanja rada na računalu.

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

II. O terminu razgovora (intervjua) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja) kandidati će biti obaviješteni usmeno, nakon provedenog vrednovanja pismenog testiranja.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu će biti obaviješteni putem e-pošte najkasnije 2 dana prije dana održavanja pismenog testiranja.

Pismenom testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije pismenog testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio pismenom testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Za vrijeme pismenog testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati predavaonicu u kojoj se obavlja pismeno testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s pismenog testiranja, a postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Komisija za provođenje postupka prijma

Hrvatsko katoličko sveučilište