HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 16. ožujka 2022. godine

 

Temeljem Odluke KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-01-22-007 od dana 23. veljače 2022. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

 

I. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 

Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj računovodstva, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj;

 

objavljenog u Narodnim novinama broj 25/2022 od 2. ožujka 2022. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 22. ožujka 2022. godine (utorak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242,   u predavaonici 7B (2. kat) s početkom u 16,00 sati.

 

Pismeno testiranje sastoji se od provjere poznavanja:

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17);

– Zakon o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15/);

– Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 144/21);

– Uredba o nazivu radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama,

– Statut Hrvatskog katoličkog sveučilišta – poveznica

– Pravilnik o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta – poveznica

– provjere znanja svjetskog jezika,

– provjere znanja rada na računalu.

 

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

 

II. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

 

objavljenog u Narodnim novinama broj 25/2022 od 2. ožujka 2022. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 22. ožujka 2022. godine (utorak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242,  u predavaonici 5 (2. kat) s početkom u 14,00 sati.

Pismeno testiranje sastoji se od provjere poznavanja:

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17);

– Statut Hrvatskog katoličkog sveučilišta – poveznica

– Pravilnik o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta – poveznica

– provjere znanja svjetskog jezika,

– provjere znanja rada na računalu.

 

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

 

II. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 

Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Odjela za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj;

 

objavljenog u Narodnim novinama broj 25/2022 od 2. ožujka 2022. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 22. ožujka 2022. godine (utorak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242,   u predavaonici 5 (2. kat) s početkom u 15,00 sati.

 

III. Pismeno testiranje sastoji se od provjere poznavanja:

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),

– Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine NN 158/03, 198/03, 138/06, 45/11),

– Statut Hrvatskog katoličkog sveučilišta – poveznica

– Pravilnik o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta – poveznica

– provjere znanja svjetskog jezika,

– provjere znanja rada na računalu.

 

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

 

III. O terminu razgovora (intervjua) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja) kandidati će biti obaviješteni usmeno, nakon provedenog vrednovanja pismenog testiranja.

 

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu će biti obaviješteni putem e-pošte najkasnije 2 dana prije dana održavanja pismenog testiranja.

 

Pismenom testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije pismenog testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio pismenom testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

 

Za vrijeme pismenog testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati predavaonicu u kojoj se obavlja pismeno testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s pismenog testiranja, a postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

Dvorana će biti pripremljena sukladno epidemiološkim mjerama i uputama. Pri ulasku na Sveučilište potrebno je izmjeriti tjelesnu temperaturu, dezinficirati ruke te koristiti vlastitu zaštitnu masku za lice.

 

 

Komisija za provođenje postupka prijma

 

Hrvatsko katoličko sveučilište