Temeljem članka 4., stavka 6. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

 

Testiranje (razgovor/intervju) kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

  1. spremač u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za opće i tehničke poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj,

objavljenog u ”Narodnim novinama”, broj 100/2017 od 11. listopada 2017. godine obavještavaju se o testiranju koje će se održati dana 14. studenog 2017. godine (utorak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u uredu broj 20 u 9 sati.

Testiranje se sastoji od utvrđivanja:

– znanja,

– sposobnosti i vještina,

– interesa,

– profesionalnih ciljeva,

– motivacije kandidata za rad u službi,

– te rezultata ostvarenih u njihovu dosadašnjem radu.

 

Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište