HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 14. srpnja 2020. godine

 

Temeljem Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-01 i KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-02 i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

 

 

Testiranje (razgovor/intervju) kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 

  1. (43.) Javni službenik na radnom mjestu III. vrste – stručni referent/Stručni referent u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od dva mjeseca – 1 izvršitelj;

 

objavljenog u Narodnim novinama broj 73/2020 od 26. lipnja 2020. godine obavještavaju se o testiranju (razgovoru/intervjuu) koje će se održati dana 20. srpnja 2020. godine (ponedjeljak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb (ulaz s dvorišne strane) u uredu broj 16 (prizemlje/desno) u 10 sati.

 

Testiranje (razgovor/intervju) se sastoji od utvrđivanja:

– znanja,

– sposobnosti i vještina,

– interesa,

– profesionalnih ciljeva,

– motivacije kandidata za rad u službi,

– te rezultata ostvarenih u njihovu dosadašnjem radu.

 

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Pri ulasku na Sveučilište potrebno je dezinficirati ruke te koristiti vlastitu zaštitnu masku za lice.

 

 

 

Komisija za provođenje postupka prijma