HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 3. srpnja 2020. godine

Temeljem Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-01 i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:
1. (60.) Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik/Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja; Odjel za redovite i izvanredne studente na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj;

objavljenog u Narodnim novinama broj 73/2020 od 26. lipnja 2020. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 10. srpnja 2020. godine (petak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb (ulaz s dvorišne strane) u predavaonici 5 (II. kat desno) u 8 sati.

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:
– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),
– provjere znanja stranog jezika,
– provjere znanja rada na računalu.

Razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja) održat će se 10. srpnja 2020. godine (petak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb (ulaz s dvorišne strane) u predavaonici 11 (prizemlje/lijevo) prema sljedećem rasporedu:

– u 14 sati s kandidatima čija prezimena počinju slovom A-M
– u 15 sati s kandidatima čija prezimena počinju slovima N-Ž

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.
Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati predavaonicu u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s testiranja, a postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
Dvorana će biti pripremljena sukladno epidemiološkim uputama. Pri ulasku na Sveučilište potrebno je dezinficirati ruke te koristiti vlastitu zaštitnu masku za lice.
Komisija za provođenje postupka prijma