HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 25. studenoga 2021. godine

 

Temeljem Odluke, KLASA: 008-01/19-02/93, URBROJ: 498-03-02-06/1-21-15 i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

 

 

Testiranje (razgovor/intervju) kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na određeno vrijeme do 28. veljače 2022. godine, odnosno do završetka ,,Projekta znanstvene infrastrukture Instituta za kompleksne sustave Hrvatskog katoličkog sveučilišta”, KK.01.1.1 .09.0027 od 29, lipnja 2020. godine, zarad s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj

 

objavljenog u Narodnim novinama broj 117/2021 od 29. listopada 2021. godine obavještavaju se o testiranju (razgovor/intervju) koje će se održati dana 01. prosinca 2021. godine (srijeda) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u Vijećnici Hrvatskog katoličkog sveučilišta (prvi kat, desno) u 08,30 sati.

 

Pismeno testiranje se sastoji od provjere poznavanja:

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),

– provjere znanja svjetskog jezika,

– provjere znanja rada na računalu.

 

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina (Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), provjere znanja svjetskog jezika, provjere znanja rada na računalu vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

 

Razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja) održat će se 01. prosinca 2021. godine (srijeda) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb (ulaz s dvorišne strane) u Vijećnici Hrvatskog katoličkog sveučilišta (prvi kat, desno) u 10,00 sati.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Pismenom testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije pismenog testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio pismenom testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

 

Za vrijeme pismenog testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati predavaonicu u kojoj se obavlja pismeno testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s pismenog testiranja, a postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

Dvorana će biti pripremljena sukladno epidemiološkim uputama. Pri ulasku na Sveučilište potrebno je izmjeriti tjelesnu temperaturu, dezinficirati ruke te koristiti vlastitu zaštitnu masku za lice.

 

Komisija za provođenje postupka prijma