Temeljem članka 4., stavka 6. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (″Narodne novine″, broj 78/17) i objavljenog Natječaja, Komisija za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

 

Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

viši informatički referent u Sveučilišnoj informatičkoj službi; Odjel za računalne sustave i računalno-komunikacijsku mrežu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj,

objavljenog u Narodnim novinama broj 27/2019 od 20. ožujka 2019. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 9. travnja 2019. godine (utorak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u Informatičkoj dvorani (I. kat lijevo) u 9 sati.

 

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),

– svjetskog jezika (prednost ima engleski jezik) i

– rada na osobnom računalu.

 

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

 

Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati predavaonicu u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s testiranja, a postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako je za svaki dio provjere ostvario najmanje pet bodova.

 

Razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina održat će se 12. travnja 2019. godine (petak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u uredu broj 20 u 12 sati.

 

Komisija za provedbu natječaja