HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 27. listopada 2023. godine

Temeljem Odluke KLASA: 100-01/23-02/004, URBROJ: 498-03-02-01-23-027 od dana 23. kolovoza 2023. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

I. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:
Javni službenik na radnom mjestu II. vrste – viši laborant, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj,

objavljenog u Narodnim novinama broj 123/2023 od 18. listopada 2023. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 6. studenog 2023. godine (ponedjeljak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242,  u predavaonici B 2.2 (2. kat) s početkom u 14:30 sati.

Pismeno testiranje sastoji se od provjere poznavanja:

– Zakon o djelatnostima u zdravstvu (Narodne novine, broj 87/09);
– provjera znanja rada na računalu,
– provjera psihofizičke sposobnosti.

Svaki dio provjere znanja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

II. O terminu razgovora (intervjua) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja) kandidati će biti obaviješteni usmeno, nakon provedenog vrednovanja pismenog testiranja.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu će biti obaviješteni putem e-pošte najkasnije 2 dana prije dana održavanja pismenog testiranja.

Pismenom testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije pismenog testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio pismenom testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Za vrijeme pismenog testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati predavaonicu u kojoj se obavlja pismeno testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s pismenog testiranja, a postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

2Komisija za provođenje postupka prijma

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište