Temeljem članka 4. stavka 5. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupaka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

 

Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 59/2017 od 21. lipnja 2017. godine, točke 1. do 4. Natječaja, obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 6. srpnja 2017. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, prema sljedećem rasporedu:

 

  1. viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno administrativne i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj

 

Kandidati s početnim slovom prezimena A-M: Informatička učionica(1. kat lijevo) u 8.30 sati

Kandidati s početnim slovom prezimena N-Ž: Informatička učionica (1. kat lijevo) u 9.30 sati.

 

  1. viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno administrativne i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme dužeg bolovanja odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

 

Kandidati s početnim slovom prezimena A-M: Informatička učionica (1. kat lijevo) u 10.30 sati

Kandidati s početnim slovom prezimena N-Ž: Informatička učionica (1. kat lijevo) u 11.30 sati.

 

  1. voditelj Odjela u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

 

Informatička učionica (1. kat lijevo) u 12.30 sati

 

  1. voditelj Ureda u Uredu za osiguranje kvalitete, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

 

Informatička učionica (1. kat lijevo) u 12.30 sati

 

Pismeno testiranje se sastoji od provjere poznavanja:

– Ustava RH,

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– svjetskog jezika (osim za točke 1. i 2. Natječaja)

– rada na osobnom računalu.

 

Pravni izvori:

– Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 85/10-pročišćeni tekst i 5/14),

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

 

 

Usmeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 59/2017 od 21. lipnja 2017. godine, točka 5. Natječaja za radno mjesto spremač u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za opće i tehničke poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj obavještavaju se o usmenom testiranju koje će se održati dana 6. srpnja 2017. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, prema sljedećem rasporedu:

 

Kandidati s početnim slovom prezimena A-M: ured broj 14 (prizemlje) u 8.30 sati

Kandidati s početnim slovom prezimena N-Ž: ured broj 14 (prizemlje) u 10 sati.

 

Usmeno testiranje sastoji se od utvrđivanja:

– interesa,

– profesionalnih ciljeva i

– motivacije kandidata za rad u službi.

 

Kandidati koji nisu podnijeli urednu, pravovremenu i potpunu prijavu, kao i kandidati koji ne zadovoljavaju opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s testiranja, a postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako je za svaki dio provedene provjere ostvario najmanje 5 bodova.

 

 

Komisija za provođenje postupaka prijma

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište