Na temelju članka 40., 54. i 108. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 8. Statuta Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta i na temelju Odluke Senata (KLASA: 602-04/21-08/29, URBROJ: 498-03-02-23-002), Studentski zbor Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću

OBAVIJEST
O PROVEDBI IZBORA ZA STUDENTSKE PREDSTAVNIKE I NJIHOVE ZAMJENIKE U VIJEĆA SVEUČILIŠNIH ODJELA /FAKULTETSKO VIJEĆE

I.

Izbori za studentske predstavnike i njihove zamjenike u vijeća sveučilišnih odjela/fakultetsko vijeće održat će se dana 25. listopada 2023. godine u vremenu od 12.00 do 16.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Vijećnica, I. kat)

II.

Studentskog predstavnika i njegovog zamjenika u vijeće sveučilišnog odjela/fakulteta biraju svi studenti iz redova redovitih studenata sveučilišnih prijediplomskih studija, sveučilišnih diplomskih i integriranih prijediplomskih i diplomskih studija.
Studentski predstavnik i njegov zamjenik biraju se iz redova upisanih studenata II. godine redovitog sveučilišnog prijediplomskog studija koje izvodi određeni sveučilišni odjel, iz redova upisanih studenata I. godine redovitog sveučilišnog diplomskog studija koje izvodi određeni sveučilišni odjel te iz redova upisanih studenata II. do V. godine integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina.

III.

Izbori se provode tajnim glasovanjem.

Pozivaju se svi studenti sveučilišnih prijediplomskih i diplomskih studija da se odazovu izborima.

Zagreb, 17. listopada 2023. godine

PREDSJEDNIK STUDENTSKOG ZBORA

Stipe Markota,
II. godina sveučilišnog diplomskog studija Povijest (nastavnički)

Hrvatsko katoličko sveučilište