HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 26. travnja 2021. godine

 

Na temelju članka 58. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 70. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke Senata, KLASA: 080-01/21-02/09, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-01 od dana 14. travnja 2021. godine i Odluke, KLASA: 080-01/20-02/20, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-05 od dana 14. travnja 2021. godine izdaje se sljedeća

 

 

OBAVIJEST

o provedbi izbora za predstavnike u 4. saziv Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta

 

 

I.

Dana 4. svibnja 2021. godine (utorak) u vremenu od 12.00 do 16.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Sveučilište) (Vijećnica, I. kat/desno) održat će se izbori za predstavnike nastavnika zaposlenih u znanstveno-nastavnom zvanju te predstavnika ostalih zaposlenika (zaposlenih u nastavnom zvanju, zaposlenih u suradničkom zvanju i zaposlenih u Sveučilišnoj knjižnici) u 4. saziv Senata Sveučilišta, i to:

  • jednog predstavnika nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz područja društvenih znanosti
  • jednog predstavnika nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz područja humanističkih znanosti
  • jednog predstavnika nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz područja biomedicine i zdravstva
  • jednog predstavnika nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz interdisciplinarnog područaja znanosti
  • jednog predstavnika nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz ostalih područja znanosti (prirodne i tehničke znanosti)
  • jednog predstavnika ostalih zaposlenika (zaposlenih u nastavnom zvanju, zaposlenih u suradničkom zvanju i zaposlenih u Sveučilišnoj knjižnici).

 

 

II.

Predstavnici iz točke I. ove Obavijesti biraju se tajnim glasovanjem:

  • predstavnici nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz znanstvenih područja znanosti biraju se između zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju koji su birani u znanstvenom području znanosti društvenom, humanističkom, biomedicini i zdravstvu, interdisciplinarnom i ostalim područjima znanosti (prirodne i tehničke znanosti)
  • predstavnici ostalih zaposlenika (zaposlenih u nastavnom zvanju, zaposlenici u suradničkom zvanju i zaposlenici knjižnice) biraju se iz redova zaposlenih u nastavnom zvanju, zaposlenih u suradničkom zvanju i zaposlenih u Sveučilišnoj knjižnici.

 

III.

Glasovanju se može pristupiti s važećom osobnom iskaznicom ili putovnicom.

 

 

 

 

PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

                                                                     prof. dr. sc. Gordan Črpić