Obavještavaju se pristupnici natječaju za upis na diplomske sveučilišne studije koje u ak. g. 2015/2016. izvodi  Hrvatsko katoličko sveučilište da je termin upisa u diplomske studije pomaknut sa petka 16. listopada 2015. na ponedjeljak 19. listopada 2015. Sve dodatne informacije o točnim terminima upisa, procedurama i dokumentima koje  pristupnici trebaju predati pri upisu bit će, na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog u rubrici Upisi 2015/2016., objavljene zajedno s  konačnim rang listama za upis na diplomske studije.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište