Temeljem članka 4. stavka 5. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupaka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

 

OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU KANDIDATA

 

Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 35/2017 od 12. travnja 2017. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 24. travnja 2017. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, prema sljedećem rasporedu:

 

  1. voditelj Ureda u Uredu za studentski standard i potporu studenata na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj: dvorana broj VI. u 9.00 sati,
  2. voditelj Ureda u Uredu za polaznike programa cjeloživotnog učenja na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj: dvorana broj VI. u 10.00 sati.

 

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:

– Ustava RH,

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– svjetskog jezika

– rada na osobnom računalu.

 

Pravni izvori:

– Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 85/10-pročišćeni tekst i 5/14),

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)

 

Kandidati koji nisu podnijeli urednu, pravovremenu i potpunu prijavu, kao i kandidati koji ne zadovoljavaju opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s testiranja, a postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako je za svaki dio provedene provjere ostvario najmanje 5 bodova.

 

 

Komisija za provođenje postupaka prijma

 

Hrvatsko katoličko sveučilište