Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

Laura Nikolić, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Sociologija održat će

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

Dana 1. lipnja 2023. (četvrtak) s početkom u 9.15 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 0.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

“ Konvergencija medija i stvaranje virtualnih identiteta na društvenoj mreži Instagram iz perspektive zagrebačkih srednjoškolaca “

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Miriam Mary Brgles održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Filip Galović, predsjednik,
  2. doc. dr. sc. Mateja Plenković, članica,
  3. doc. dr. sc. Miriam Mary Brgles, mentorica,  
  4. doc. dr. sc. Jadranka Kraljević, zamjenski član

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Laure Nikolić.

U Zagrebu, 24. svibnja 2023.

 

                                                                                                                                                                                                           PROČELNIK

                                                                                                                                                                                                izv. prof. dr. sc. Mario Bara

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište