Obavijest o obrani diplomskog rada studentice Martine Janega dostupna je na linku.