Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

Marko Mrak, student II. godine sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 27. veljače 2024. (utorak) s početkom u 14 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 1.4) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

„Usporedba indikacija za ugradnju trajnog elektrostimulatora srca u liječenju bradiaritmija u kliničkoj praksi sa suvremenim smjernicama za elektrostimulaciju: monocentrično retrospektivno istraživanje“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasne Čerkez Habek održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Marinko Marušić, predsjednik,
  2. doc. dr. sc. Željka Belošić Halle, članica,
  3. prof. dr. sc. Jasna Čerkez Habek, članica, mentorica,
  4. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, zamjenska članica,

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studenta Marka Mraka.

 

U Zagrebu, 6. veljače 2024.

 

 

 

                                                                                                                ZAMJENIK PROČELNICE

 

                                                                                                                  doc. dr. sc. Ivica Matić

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište