Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Katarina Živčić, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Psihologija

održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 27. veljače 2024. godine (utorak) s početkom u 12:00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica B 2.4) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

„Ma nije to ništa, uvijek može gore!“ – Povezanost toksičnog optimizma i suočavanja sa stresom

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ivane Vrselja i komentorstvom dr. sc. Lane Batinić, održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Anamarija Bogović, predsjednica,
  2. doc. dr. sc. Dragan Glavaš, član,
  3. izv. prof. dr. sc. Ivana Vrselja, članica mentorica,
  4. dr. sc. Marijana Matijaš, zamjenska članica,

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Katarine Živčić.

 

U Zagrebu 12. veljače 2024.

 

 

 

                                                                                                                            PROČELNIK

                                                                                                                doc. dr. sc. Dragan Glavaš

Hrvatsko katoličko sveučilište