Obavijest o obrani diplomskog rada nalazi se na llinku.