Obavijest o obrani diplomskog rada nazi se na poveznici